Управител: Мако Арнаудов
(+359) 888 566 696


Административен офис
гр. Хасково, бул. България 150, етаж 6, офис 606

(+359) 888 566 526
 makosood@abv.bg

Бази
- гр. Хасково (бившият домостроителен комбинат, с. Крепост)
- гр. Димитровград (бившите оранжерии до Химкомбината)
- област Пазарджик, с. Звъничево