Производство на едрогабаритни бетонови и стоманобетонни изделия

Разполагаме с мобилно и високопроизводително оборудване за едрогабаритни бетонови изделия.
Производственият ни капацитет е над 12 000м. за отводнителни ЖП канавки и 6 000м. за перонни елементи, като при необходимост имаме възможност от удвояване на производството, както и да произведем различни видове бетонови изделия по желание на клиента, с размери до: 200х200х120см.

Отводнителни ЖП канавки:

Тип: за ЕК/ЕКТ 200/50 Свали

Тип: за ЕК/ЕКТ 200/30 Свали

Тип: ЕКТ 200/37М Свали

Тип: ЕКТ 200/52М СвалиПеронни елементи:

ПЕМ - 76 Свали

Бордюри:

С размери по желание на клиента

Капаци за отводнителни канавки:

За ЕК/ЕКТ 50/67/8 Свали

Капаци – 40/70/6

Шахти:

Квадратни шахти и капаци – 30/30; 40/40; 50/50; 60/60; 80/80; 100/100
Специални шахти 100/100x17

Кръгли шахти с размери по желание на клиента